• طراحی شهری پیاده راه تجریش
 • طراحی شهری پیاده راه تجریش
 • طراحی شهری پیاده راه تجریش
 • طراحی شهری پیاده راه تجریش
 • طراحی شهری پیاده راه تجریش
 • طراحی شهری پیاده راه تجریش
 • طراحی شهری پیاده راه تجریش
 • طراحی شهری پیاده راه تجریش
 • طراحی شهری پیاده راه تجریش
 • طراحی شهری پیاده راه تجریش
 • طراحی شهری پیاده راه تجریش
 • طراحی شهری پیاده راه تجریش
 • طراحی شهری پیاده راه تجریش
 • طراحی شهری پیاده راه تجریش

طراحی شهری پیاده راه تجریش

کاربری چند منظوره، اداری، تجاری، فرهنگی، حمل و نقل، تفریحی و ورزشی
سال طراحی ۲۰۱۷
مساحت (زمین) ۷۰۰,۰۰۰ متر مربع
خدمات طرح جامع، طرح مفهومی
در همکاری با کلات راه پارس، اثر مهراز
تگ‌ها طراحی شهری، پیاده‌راه