• مجموعه اداری-تجاری چمران
  • مجموعه اداری-تجاری چمران
  • مجموعه اداری-تجاری چمران
  • مجموعه اداری-تجاری چمران
  • مجموعه اداری-تجاری چمران
  • مجموعه اداری-تجاری چمران
  • مجموعه اداری-تجاری چمران
  • مجموعه اداری-تجاری چمران

مجموعه اداری-تجاری چمران

کاربری چند منظوره، اداری، تجاری، گردهمایی
سال طراحی ۲۰۱۵
مساحت (زمین) ۶۰,۰۰۰ متر مربع
مساحت (بنا) ۶۴۵,۰۰۰ متر مربع
‌ارتفاع ۲۱۵ متر
خدمات طرح جامع، طرح مفهومی
در همکاری با طرح شاخص
تگ‌ها مرکز خرید، واحدهای اداری، رستوران، بلندمرتبه