• مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر
 • مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر
 • مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر
 • مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر
 • مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر
 • مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر
 • مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر
 • مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر
 • مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر
 • مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر
 • مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر
 • مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر
 • مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر
 • مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر

مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر

کاربری گردهمایی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی، چند منظوره، اداری، تجاری
سال طراحی ۲۰۱۴
مساحت (زمین) ۲۰,۳۰۰ متر مربع
مساحت (بنا) ۲۰۵,۰۰۰ متر مربع
‌ارتفاع ۱۱۵ متر
خدمات طرح مفهومی، طرح پایه
در همکاری با طرح شاخص
تگ‌ها مرکز خرید، مرکز همایش، واحدهای اداری، سینما، رستوران، شهربازی سربسته، استخر شنا، تن آسایی