• باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب
 • باشگاه گلف انقلاب

باشگاه گلف انقلاب

کاربری تفریحی و ورزشی، چند منظوره، تجاری
سال طراحی ۲۰۱۵
مساحت (بنا) ۸۵۰ متر مربع
خدمات طرح مفهومی، طرح پایه، طرح جزئیات، مدیریت اجرا
تگ‌ها گلف، کلوپ گلف، باشگاه، رستوران