• مجموعه اداری-تجاری نیلوفر
  • مجموعه اداری-تجاری نیلوفر
  • مجموعه اداری-تجاری نیلوفر
  • مجموعه اداری-تجاری نیلوفر
  • مجموعه اداری-تجاری نیلوفر
  • مجموعه اداری-تجاری نیلوفر

مجموعه اداری-تجاری نیلوفر

کاربری فرهنگی، طرح جامع، چند منظوره، اداری، تجاری
سال طراحی ۲۰۱۵
مساحت (زمین) ۵,۳۰۰ متر مربع
مساحت (بنا) ۶۱,۰۰۰ متر مربع
‌ارتفاع ۱۰۶ متر
خدمات طرح مفهومی، طرح پایه
تگ‌ها مرکز خرید، واحدهای اداری، رستوران